A főváros Podmaniczky Frigyesről nevezte el középtávú fejlesztési programját, ami a szememben nem volt több, mint projektlista, annak ellenére, hogy 101 oldalon terjengőzött.

Ennek a programnak a kritikájából született a podo-program. A nevet az a szándék adta, hogy magamat semmiképp nem hasonlítanám Podmaniczky Frigyeshez, hozzá képest az én programom csak “podo”, de amikor egy ismerősöm felhívta a figyelmemet arra, hogy podo cigányul hidat jelent, úgy gondoltam, hogy “véletlenül” megtaláltam azt a szót, amely legmarkánsabban jellemzi szándékaimat: Budapestnek  jelen állapotában – ez, sajnos, mit sem változott 2005 óta – egy olyan programra lenne szüksége, amely hidat ver a régi, dicsőséges városépítés és a jövő között, úgy, hogy képes áthidalni a több évtizedes elmaradás mocsarát.

A Podmaniczky program pontokba szedett vázlatát, amelyet az alkotók magprogramnak neveztek,  bemásoltam a blogba – eredendően a NOL-blogfelületen jelent meg 2005-ben – , hogy aztán annak bírálatából szülessen meg a podo-program első változata. Az alábbiakban követem az eredeti módszert, így elsőként közreadom a magprogramot, aztán a kritikát és az ebből kialakított podo-programot.

A magprogram három nagyobb egységre oszlik: 1. AZ ÉLHETŐ VÁROS  ÉRDEKÉBEN 2. A HATÉKONY VÁROS ÉRDEKÉBEN 3. A SZOLIDÁRIS VÁROS ÉRDEKÉBEN

1. _ (B7) Gyalogos belváros (B8) Kiskörúton belüli lezárás

(C8)  Technikai megoldás a forgalomcsillapítás és a lezárások kivitelezésére. Fő cél a terület lezárása az átmenő forgalom elől. Fenntartandó feladatok: a lakosság bejárása és parkolása, a szállítási feladatok kivitelezése, a közösségi közlekedés biztosítása.

(B9) Kiskörút környéki parkolóházak, mélygarázsok

(C9) Madách téri mélygarázs, Városháza projekt, Csarnok téri mélygarázs, Bástya utcai parkolóház, Múzeum kert mélygarázs. Összesen 2000 férőhely

(B10) Kiskörúton belüli és Kiskörút közeli közterület megújítás

(C10) Fővárosi kezdeményezésű projektek: Március 15. tér közterület fejlesztés, Kiskörút közterület megújítás, Fővám tér – Kálvin tér közterület fejlesztés a metróhoz kapcsolódóan, Erzsébet tér parkrekonstrukció. Fővárosi támogatású, kerületi projektek: Lipótvárosi közterületek megújítása, Csarnok tér (Forrás: Budapest köztereinek fejlesztése – tanulmány, Palatium, 2004.) További feladat a csillapított forgalmú utcák gyalogos felületeinek növelése, közterületi fejlesztése.

B11) Nagykörúton belüli forgalomcsillapításhoz kötődő fejlesztések

(C11) A program kivitelezése átfogó vizsgálatokat igényel. A feladat elemei: 1. Nagykörút és Kiskörút közti terület megnövekedő forgalmának csillapítása (behajtási korlátozások, sebességkorlátozás, részleges lezárások). 2. Belvárosba irányuló tömegközlekedés fejlesztése. 3.  A Nagykörúton kívüli területek parkolási lehetőségeinek bővítése (pl. Felvonulási tér mélygarázsépítés). A főváros szerepe egyszeri objektum-támogatás, vagy folyamatos kompenzáció az árak megfizethetővé tételére.

(B12) Belvárosi kiskereskedelem újraélesztése (Főutca program)

(C12) Kereskedők közötti kooperáció, parkolási, szállítási, nyitvatartási, közbiztonsági ügyekben és a portálok egységesítését illetően.

(B13) Kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése

(B14) 1-es villamos meghosszabbítása a Fehérvári útig, a 3-as villamos meghosszabbítása

(C14) A két vonal fejlesztése a Kohéziós Alap nagyprojektnek megfelelően. (I-II. ütem)

(B15) Nagykörúti villamosok cseréje

(C15) Új járművek beszerzése és a kapcsolódó villamospályák átépítése

(B16) 4-es metró I. szakasz

(C16) Kelenföld, Etele tér – Baross tér vonalszakasz

(B17) 4-es metró II. szakasz

(C17) Baross tér – Bosnyák tér vonalszakasz előkészítés+építés

(B18) 5-ös metró I. szakasz megkezdése

(C18) Az észak-déli regionális gyorsvasút (5-ös metróvonal) I. szakaszának megkezdése üzemmódváltással (Csepel-Astoria / Pesterzsébet-felső – Astoria). 2008-tól.

(B19) 2-es metró felújítása

(C19) Metróvonal korszerűsítése járműállomány-csere nélkül

(B20) Járműállomány folyamatos cseréje

(C20) A kötöttpályás és az egyéb típusú közlekedési eszközök folyamatos cseréje, amely egyben a közlekedési eszközök akadálymentesítését is szolgálja

(B21) Intermodális csomópontok

(B22) Etele tér kiépítése intermodális csomóponttá

(C22) Etele tér – Őrmező
1. Metró végállomás kiépítése, elővárosi vasúti kapcsolat kiépítése (tervezése nem kezdődött meg), BKV autóbusz végállomás építése (Őrmező).
2. P+R-ek építése

(B23) Budapesti Közlekedési Szövetség

(B24) 0. Budapesti belső összhálózati bérlet

(C24) Egységes bérlet bevezetése a városhatáron belüli közlekedésre valamennyi üzemeltető járataira. Bevezetése 2005. 09. 01-től várható.

(B25) 1. Tarifaközösség és elektronikus jegykezelő rendszer teljes kiépítése

(C25) A 0. ütem alapján kell kidolgozni, annak eredményeire építve várható a városhatáron kívüli valódi tarifaközösség megalakítása. Célja a városhatáron kívüli egységesítés. Megvalósítása 2007-2008-tól várható.

(B26) 2. Hálózatbővítés I. ütem

(C26) A BKSZ szolgáltatási területein kötöttpályás elővárosi vasút fejlesztések megvalósítása, meglévő területek ellátottságának javítása. A hálózatbővítés és annak kidolgozása már a BKSZ szervezeti irányítása alatt javasolt.

(B27) Parkolásfejlesztés

(B28) P+R parkolók építése

(C28) 1. X.ker.Örs vezér tere, XIV. ker.Kacsóh P. út, XIV. Mexikói út, VIII. Baross tér, VIII. Rákóczi tér, XI. Műegyetem rakpart, XI. Bocskai út (2005-2007). 2. További P+R parkolók javasoltak a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve alapján – területvásárlással együtt.

(B29) Egységes parkolásfejlesztés

(C29) Egységes parkoláspolitika megvalósítása a tarifa-, az információs, valamint a zónarendszer, illetve a fejlesztési feladatok egységes szemléletű kezelésére

(B30) Frekventált közterületek és zöldfelületek felújítása

(B31) Aluljárók felújítása

(C31) 30 frekventált, rossz állapotú aluljáró teljes körű felújítása 2005-2008

(B32) Nagyobb forgalmú terek  környezetének felújítása

(C32) Moszkva tér 1. ütem (felszíni egyéni-, tömeg- és gyalogos közlekedés rendezése)

(B33) Csillapított forgalmú, gyalogos zónák kialakítása

(C33) Külső kerületek központjában és más frekventált területeken, az adott kerülettel kooperációban megvalósuló programok.

(B34) Gyalogos zónákhoz kapcsolódó kerékpárút hálózat fejlesztése

(C34) Önálló kerékpárutak, önálló kerékpársávok, illetve más lehetőségek hiányában gyalogos-kerékpáros sávok létrehozása.

(B35) Duna megközelíthetőségének javítása

(C35) A rakpartszélesítésen és a közműfejlesztéseken túl tervezett kapcsolatok kiépítése a Duna és a parti zöld sáv között a budai oldalon, illetve átkelők létesítése a pesti rakparton

(B36-39) Zöldfelületi program a kiemelt városi zöldfelületek fejlesztésére

(C36-39) Orczy kert rekonstrukció és új közpark kialakítása. Észak-csepeli nagy park építése és közterületfejlesztés a Központi Szennyvíztisztítóhoz és a beépülő északi szigetcsúcshoz kapcsolódóan.

(B40) Akcióterületi városrehabilitáció

(B41) Fővárosi támogatás növelése az akcióterületeken

(C41) A fővárosi rehabilitációs keret forrásainak növelése az akcióterületeken, direkt fővárosi beruházások – pl. területvásárlás – feltételeinek megteremtése. (A program a társasház támogatási rendszert nem tartalmazza.) Az akcióterületeken nemcsak épületfelújítási, hanem komplex programok megvalósítása.

(B42) Szennyvíztisztító rendszer és kapcsolódó létesítményei

(B43) Központi Szennyvíztisztító és létesítményei

(C43) Központi Szennyvíztisztító, főgyűjtők, átemelők, Cséry-telep

(B44) Dél-Budai Szennyvíztisztító és kapcsolódó szennyvízberuházások

(C44) Dél-Budai Szennyvíztisztító, szennyvíz főgyűjtő, közép-csepeli gyűjtőcsatorna, kerületi csatorna-délbudai projekt (előkészítésel)

(B45) Kerületi csatorna építési program

(C45) Kerületi csatornaépítések 2007-2010 (előkészítéssel)

(B46) Csepeli gerincút I. ütem

(C46) I. ütem közútépítési feladatai (előkészítéssel)

(B47) Környezetbarát közszolgáltatási rendszerek fejlesztése

(B48) Komplex hulladékgazdálkodási program végrehajtása

(C48) Törvényi kötelezettség alapján és azon felül végrehajtandó feladatok

(B49) Távfűtés korszerűsítésének és vonzóvá tételének programja

(C49) Hőközpontok és a primer rendszerek korszerűsítése. Összvárosi távfűtés-korszerűsítési program kidolgozása, majd megvalósítása indokolt EU és állami támogatásokkal együtt. (A Főtáv Rt. végzi, a cél az, hogy a korszerűsítés költségei ne a távhő emelkedő árában jelenjenek meg.)

(B50) A város működését, a lakosság hangulatát javító felújítások felgyorsítása – működéshez kapcsolódó, eddig elmaradt fejlesztési alapprogram

(B51) Közútfelújítások (minőségi kátyúprogram)

(C51) A nem megfelelő, illetve a rossz állapotú kategóriába sorolt tömegközlekedéssel rendelkező fővárosi és a tömegközlekedéssel rendelkező kerületi közutak összesen 3,7 millió m2  területet jelentenek.

(B52) Margit híd felújítása

(C52) A híd teljes felújítása a vázszerkezet javításával és a burkolatok, illetve a villamosvágányok cseréjével. 2007-től

(B53) Graffiti eltávolítások és plakát-, illetve falragasz eltávolítások

(C53) A projekt célja a közterületeken található graffiti és falragaszok eltávolítása, a Nagykörúton belüli teljes területen, illetve az állapot fenntartása a későbbiekben.

(B54) Köztisztasági beavatkozások

(C54) Szilárd burkolatú közterületek minőségi megtisztítása és tisztán tartása (25 millió m2 fővárosi területen).

2._ (B56) Stratégiai jelentőségű villamosvonal továbbépítése a tudásváros funkció erősítésére

(B57) 19-es villamos déli meghosszabbítása az Infopark területéig az egyetemek bekapcsolásával

(C57) 4 db megálló, valamint 1 db végállomás kialakítás

(B58) Repülőtér elérhetőségének javítása

(B59) Ferihegyi gyorsvasút I. üteme a MÁV hálózatán keresztül

(C59) kb. 7,5 km egyvágányú vonal építése (ebből 2,5 km mélyvezetés) 1 db megálló (I. terminál) valamint végállomás (II. terminál) térségében, 2×2 sávos közúti felüljáró építés

(B60) Észak-budapesti harántoló kapcsolatok fejlesztése

(B61) Aquincumi-híd és Körvasúti körút északi szakasza

(C61) Aquincumi-híd és Körvasúti körút északi szakasza (M3-10-es út) építésének megkezdése. 2008-tól. Középtávon nem fejeződik be a beruházás.

(B62) Nagy Lajos király útja meglévő szakaszának bővítése

(C62) Örs vezér tere – Erzsébet királyné útja közti szakasz bővítése

(B63) A város és a régió tudásvárosi funkcióinak erősítése

(B64) Innovációs erőforrások fejlesztése – tudásváros kialakítása

(C64) Régió gazdaságfejlesztési tervének kidolgozása, az egyetemi – gazdasági – kormányzati szférák együttműködésének elősegítése, a húzó klaszterek erősítése, tudományos park és technopolisz fejlesztések támogatása. A program az állami és uniós fejlesztési irányok középpontjában áll.

(B65) Szakképzés minőségi átalakítása

(C65) Szakképzés rendszerének piackonform átalakítása. Továbbképzések, felnőttképzés, élethosszig tartó tanulás fejlesztése, gyakorlati képzőhelyek fejlesztése

(B66) Városmarketing erősítése

(B67) Turisztikai város- és régiómarketing fejlesztése

(C67) Budapesti Turisztikai Hivatal költségvetésének emelése, Látogatóközpontok, internet, promóciós eszközök, Bu66dapest Kapu projekt, Tájékoztató és irányító táblák, Budapest turisztikai kártya. Szervezetfejlesztés, humánerőforrásfejlesztés, közbiztonság növelése

3. _ (B69) A város szociális kettészakadásának megakadályozása

(B70)  Szociális városrehabilitációs projektek

(C70) 9 év alatt legalább a VIII. kerületben, Kőbányán, a IX. kerületben és a VI. kerületben jelentős eredményt kell elérni. (Tartalékkal kell rendelkezni az egyéb krízisterületekhez.)

(B71) Egészségügyi fejlesztések

(B72)  Regionális kórházprogram középtávú befejezése

(C72) Kijelölt regionális kórházak fejlesztési feladatai. Az átdolgozandó regionális kórházi koncepció elkészültéig a források csak a 7 éves terv alapján becsülhetőek.

(B73) Akadálymentesítés

(B74) Városi közterületek akadálymentesítése

(C74) Kerületi és fővárosi tulajdonú közterületek akadálymentesítése.

(B75) Közintézmények akadálymentesítése

(C75) 19 közintézmény 74 épületére készült költségfelmérés mozgás-, látás- és hallássérült szempontú akadálymentesítésre

(B76) Közösségi közlekedési eszközök és az azokhoz szükséges eljutási lehetőségek akadálymentesítése

(C76) 1. Kijelölt megállók és azok megközelíthetőségének akadálymentesítése. 2. a járművek egy részének akadálymentesítése és a feltételeknek megfelelő új járművek beszerzése.(ezen tétel jelentős része a járműállomány cseréje rubrikában szerepel, hiszen az újonnan beszerzett járművek már akadálymentesen lesznek kialakítva.)

Comments Closed