A podo-pro.hu nem hírlap – ha bizonyos értelemben kötődik is a napi aktualitásokhoz, általában azok összefüggéseit keresi. Most azonban kivételt teszünk, mert a vasárnapi tüntetés annyira fontos, hogy mindenki, akinek nem tetszik a rendszer, részt kell vállaljon benne, ha mást nem a terjesztésében.

Az a tüntetés-sorozat amit a tűzoltók és a katonák kezdtek, jó irányban indult el – a széleskörű összefogást forszírozza, azt, ami eddig, mindig hiányzott. A rendszerváltó kerekasztal, mint utóbb kiderült, csak a politikusok egymás közti alkujának terepe volt. Több, mint húsz éves késéssel, ideje kiterjeszteni a népre, a sok-sok politikai manipulációt elszenvedő honpolgárokra.

Ez a mozgalom lehet a remény, amely az impotens pártpolitikusok kezéből kiveszi a dolgok irányításását – idővel. Mert senki ne várja, hogy a dolgok egyik percről a másikra jobbra fordulnak – keményen meg kell dolgozni a szabadságért.

Az első lépésben  nem  a hatalmat kell megdönteni – a ’89-es példa precízen mutatja, hogy ez csak a hatalmi körök személyi változását jelenti, nem pedig a rendszer változását.

Mindenekelőttmindenkinek  magát kell szabaddá tennie!

Félelem nélkül kijelenteni, hogy ami az elmúlt húsz évben történt, amivé a pártpolitikusok züllesztették ezt az országot, az nem tetszik! Nagyon nem tetszik!

– az, hogy a parlamenti mandátum nem a közösség képviseletét, hanem az illető meggazdagodásának útját jelenti,

– az, hogy döntés-helyzetbe a tehetségtelen seggnyalók kerülnek, függetlenül attól, hogy jobb, bal, vagy zöldközép a pártállásuk,

– az, hogy az ember élete nem tervezhető, mert minden és mindennek az ellenkezője is elképzelhető,

– az, hogy nincs jogbiztonság, mert előre és visszamenőleg is megváltozhatnak a törvények,

– az, hogy a demokrácia paródiája kezd lenni az államvezetés,

– az, hogy a jelenlegi hatalom nem a korábbiak hibáit javítja, hanem tetézi azokat,

– az, hogy tisztességes embernek Magyarországon élni egyre kilátástalanabb,

– az, hogy a tudás nem érték, a rendszer kontraszelektál,

– az, hogy a hatalom kiszolgáltatottá teszi az embereket, és minden intézkedése azt célozza, hogy ez alattvalói attitűd erősödjön,

– az, hogy átírják a történelmet, hősi hazugságot terjesztenek, ahelyett, hogy szembenéznének azokkal a problémákkal, amelyek az 1920-as évek óta lejtmenetbe taszították ezt az országot,

– az, hogy a szabad versenyes kapitalizmus helyett egyre inkább a feudalizmusba tér vissza az ország,

– az, hogy ennek nagyon rossz vége lesz.

Comments Closed