Rendhagyó kritikai pályázat a FAL weboldalon, a pécsi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósult építészeti és köztérépítészeti beruházások témájában.
A pályázat közvetlen célja, hogy építő vélemények, elemzések szülessenek a város életében meghatározó építészeti beavatkozásokról, láttatva, tudatosítva azok eredményeit és tapasztalatait, így értékeiket, de akár hiányosságaikat is. Az írások közvetett célja ezzel egyszersmind az is, hogy a beruházásokról alkotott vélemények kerüljenek a felszínre, és érvek mentén is alakuljanak, ne csak előítéletek, pletykák és érzelmek alakítsák azokat. Az átgondolt vélemények megjelenítése által az építészeti teljesítmények is tudatosulhatnak, ezáltal az építészet és a társadalom közötti kapcsolat erősödhet, melyből a szakma és a közönség egyaránt profitálhatnak. És végül, de korántsem utolsó sorban a pályázat közvetett céljai között szerepel az is, hogy az építő párbeszédnek kialakuljanak formái, helyei, és erősödjön az a meggyőződés, miszerint a közösség ügyeiről véleményt alkotni értelmes formában érdemes.

A pályázat rendhagyó abban az értelemben, hogy az építészeti teljesítményekről folytatott diskurzust nem kényszeríti szigorúan véve az építészeti kritika műfaj keretei közé. Teret kívánunk biztosítani minden olyan megközelítésnek – műfajtól függetlenül – , amely az épületekről és/vagy a közterekről bármilyen szempontrendszer felől következetes és logikus elemzéssel szolgálhat. Így különösen érdekes lehet annak láttatása, hogy az adott építészeti mű miként felel meg az építészeti, és miként a laikus szempontoknak – a városlakóénak, a tereket, épületeket használókénak.

A pályázat rendhagyó a tekintetben is, hogy a véleményeket a szerzők – természetesen valós adataikkal való regisztrációt követően – a FAL (www.afal.hu) megjelölt fórumain kell, hogy közzé tegyék. Ily módon a felküldött írások a közzététel idejétől láthatók, s azok alakíthatják a későbbi hozzászólásokat.

Részletek

A pályázatban részt vesz minden olyan, a weboldalra a megjelölt témákban beküldött tartalmas, elemző hozzászólás, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a szöveg tartalma illeszkedik az adott témához,
 • a hozzászólás a pályázati időszakban került fel a weboldalra,
 • a hozzászólás szerzője valós adatokkal regisztrált,
 • a közölt vélemény nem sérti a moderálási elveket.

Egy pályázó több témában is közölhet írást, illetve egy azonos témában több írást is közzé tehet.

Témák:

Határidő – pályázati időszak:

A pályázaton a 2011. november 2. és 2011. december 15. között közzétett írások, ’hozzászólások’ vesznek részt.

Írások, vélemények 2011. december 15., a pályázat lezárását követően is szabadon feltölthetők, de ezek értelemszerűen díjazásban nem részesülhetnek.

A pályázati határidőt Kiíró belátása szerint – de legfeljebb 2 hónappal – meghosszabbíthatja. Amennyiben a meghosszabbításra sor kerül, annak tényét Kiíró a weboldalon közzéteszi ezen a helyen: http://ekf.afal.hu/szerintem/kritikai_palyazat

Terjedelem – rövid és hosszú szövegek közzététele:

A terjedelmet a Kiíró nem határozza meg, és a szövegek terjedelme alapvetően nem befolyásolja a szövegek értékelését. A rövid és hosszú szövegek közlésének egyaránt teret kívánunk biztosítani – azonos értékű, de eltérő jellegű megjelenéssel.

A 4000 leütésnél nem hosszabb szövegek teljes terjedelmükben közölhetők.

A 4000 leütésnél hosszabb szövegek csatolt dokumentumként küldhetők fel. Ebben az esetben a szöveg szerzője a szövegmezőben a csatolt dokumentumként felküldött írás rövid kivonatát, illetve ajánlását kell, hogy közzé tegye. A csatolt szöveg a dokumentumok méretkorlátozása miatt ne tartalmazzon képet, vagy ábrát!

Kép, vagy ábra – a kötöttségek betartása mellett – bármilyen terjedelmű szöveghez feltölthető.

Díjak:

A pályázat díjazására fordítható összeg 200.000,- Ft

A díjak maximális összege:

 • I. díj: 100.000,- forint
 • II. díj: 70.000,- forint
 • III. díj: 30.000,- forint

Díjban nem részesülhet az a hozzászóló (pályázó), aki a bírálók valamelyikével egyenes ági rokonsági, vagy valamely vállalkozásában tulajdonostársi viszonyban áll.

A bírálók:

A honlapra felküldött írásokat zsűri bírálja el. A zsűri tagjai:

 • Kovács Dániel – művészettörténész, a hg.hu főszerkesztője
 • P. Müller Péter – színház- és irodalomtörténész, az ECHO volt főszerkesztője
 • Zubreczki Dávid – blogger, az urbanista.blog.hu szerzője
 • Patartics Zorán – a FAL ötlet- és lapgazdája, építész, az ECHO volt rovatvezetője

Az elbírálás szempontjai:

 • A vélemény logikus, érthető kifejtése.
 • Szabatosság.
 • Az írás, a probléma megközelítésének színvonala és stílusa.
 • A díjak odaítélhetők egy kiemelkedő írásért, vagy azonos szerző több írásáért egyaránt.

Eredményhirdetés, megjelenés:

A pályázat eredménye a FAL weboldalon, a FALiújság rovatban kerül kihirdetésre.

A díjak kifizetését a Kiíró kezdeményezi a pályázó által a regisztráció során megadott e-mailen címen. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során arra derül fény, hogy a pályázó nem valós adatokat adott meg (beleértve az álnevet is), úgy a díj utólag érvénytelenítésre kerül.

A pályázatról való tudósítással számos médium is támogatja az ügy megjelenítését, különösen is: epiteszforum.hu, hg.hu, Pécsi Újság.hu, Új Dunántúli Napló, Eozin Magazin, I Love Pécs, Pécsi Hírek, MR6, Pannon TV.

Reményeink szerint a támogató médiumok sora tovább nő a pályázat időszakában.

A tudósító médiumok és a Kiíró a FAL-on megjelenő tartalmakat – a szerző és a forrás megjelölésével – korlátozás nélkül felhasználhatják. A szövegek szerzői ehhez a közzététellel automatikusan hozzájárulásukat adják.

Moderálási elvek és más szabályok:

Az elemző szövegekre vonatkozik a FAL weboldal házirendje, azon belül is a moderálásra vonatkozó szabályok. Nem vehetnek részt az értékelésben azok az írások, amelyek a moderálási elveket megsértik, így különösen azok, amelyek másokat szándékosan megsértenek, alaptalanul vádolnak, illetve trágár kifejezéseket használnak. Az ilyen tartalmak részben vagy egészben moderálásra kerülnek.

A pályázat, illetve a fórum nem kíván teret biztosítani a politikai célú, vagy pártpolitikai szempontú írásoknak. A politikával kapcsolatos szempontok megjelenítése csak annyiben elfogadható, amennyiben annak az építészeti eredményre hatással bíró szerepét elemző módon mutatja be, és amennyiben az nem valamely politikai erő mellett, vagy ellenében érvel.

A pályázatban részt vehetnek azon írások is, melyek más felületen korábban már megjelentek, természetesen amennyiben az eredeti szöveg szerzője és a pályázatban résztvevő szerző azonos. (A korábbi megjelenés feltüntetése ajánlott.) Értelemszerűen nem díjazható olyan szöveg, amelyet korábban a pályázótól eltérő szerző korábban máshol már közölt, illetve szerzői jogokat sért.

Építő hozzászólásokat kívánunk!

Patartics Zorán
EKF FAL

Comments Closed