Milánóból dühösen tértem vissza. Miért élünk mi igénytelen környezetben? A lakásunk ajtaján túli világtól miért nem követeljük a minőséget?

A remény virága...

A remény virága…

Tegnap előszedtem a 2009-ben, a társasházunknak készített jövőképet – botrányos, hogy mennyire aktuális ma is, vagyis, hogy mennyire kevés valósult meg belőle, és a lényeg – az ésszerű tervezés, 2010 közepén teljesen kiveszett a társasház kezelőinek gondolkodásából… ideje, hogy visszatérjen és ez a jobb sorsra érdemes ház azzá legyen, ami lehetne, ezért most az egyes fejezeteket külön elemzem, illetve az azóta eltelt több, mint hat év sikertelenség tapasztalatát is hozzáfűzöm.

“Amikor 2009. március végén megválasztottak az intézőbizottság elnökének, azt ígértem, hogy a közös költség nem fog emelkedni, amíg ezt a posztot én töltöm be. 

Az itt felvázolt jövőkép lényege az, hogy a közös költség fokozatosan csökkenjen, miközben a szolgáltatások szintvonala nő. Ez csakis, egy minden eddiginél jobb gazdálkodással érhető el, amely alapja:

_ a lehetőségeink felmérése, 

_ a célmeghatározás, 

_ tudatos és következetes törekvés az ütemterv  szerinti megvalósításban.

A társasház megalakulásakor (1991) készült egy részletes, fizikai állapotfelmérés az épületről. Az azóta eltelt időben javult a helyzet, mivel a különböző közös képviselők végeztettek felújítás-jellegű munkákat. Azonban ezeket a felújításokat nem szervezte rendszerré egy alaposan átgondolt jövőkép. Rendszerint, az éppen felmerülő szükség alakította a döntéseket, a felújítás pedig “helyreállító”, nem pedig “előrelátó” – jellegű volt. Mindvégig hiányzott egyfajta koncepcióamely az épület lehetőségeit feltárta volna és azokra alapozva, előre tervezte volna a ház megújulását

Ezt az ötletszerű felújítást erősítette az állami támogatások rendszere, amelyben a hatóság találja ki, hogy adott időszakban mire ad pénzt – így a pályázati pénzek reményében nem feltétlenül az ésszerű technológiai sorrendet követte az elvégzett munka. Ennek következtében azonban, az “ingyenpénz” dacára, összességében, a felújítás drágább, mintha azt tervszerűen és technológiailag ésszerű sorrendben végzik. 

További problémákat okozott, sokszor, a szakértelem hiánya, amikor az optimális műszaki tartalom és ár helyett a legolcsóbbat választotta a Társasház a különböző árajánlatok között, aminek következtében az elvégzett munka kétes szinvonalúra sikeredett – lásd: kéményfelújítás 2008-ban, gázvezetékfelújítás, kapucsere, stb. korábban…

A mi házunk a XIX. század második felében épült. Tekintettel az állami elhanyagoltság évtizedeiben felgyülemlett feladatokra, komoly problémát jelent a fenntartás és felújítás finanszírozása akkor, ha csupán a közös költségre és a megpályázható támogatásokra hagyatkozunk. Ez  történt 2007-ig, a Vodafone-antenna telepítéséig. Rakéta sebességgel emelkedett a tulajdoni hányadra eső közös költség, anélkül, hogy igazán számottevő javulás állt volna be a lakókörnyezetben. A “gazdálkodás”  csupán a befolyt pénzek elköltésének módjára szorítkozott, ahelyett, hogy alternatív források felkutatását is kilátásba helyezte volna

Ez a “szegény ember”-attitűd, amely beteges spórolásban nyilvánul meg, míg az “alkotó ember”-attitűd a megoldási lehetőségek közt kutatva a bevételi és kiadási oldal dinamikus változásával ér el egy optimális  gazdálkodási formát.  Míg a “szegény ember” – attitűddel csak keservek árán lehet megsórolni valamit, de sem gazdaságos működésről nem beszélhetünk, sem pedig fejlődni nem lehet, addig az “alkotó ember” – attitüddel határtalan  lehetőségek nyílnak meg előttünk. Hogy mennyire igaz a házban uralkodó szellemiségre a “szegény ember” – attitűd, azt jellemezi a korábbi vezetők részéről sokszor ismétlődő kiszólás, hogy  “a háznak nincsen pénze”, miközben havi egymillió feletti a ház bevétele. Ezzel a “nincsen pénzünk” szemlélettel olyan műszaki megoldások születtek, amelyek kifejezetten pazarlóak voltak. Vagyis, ha belátható időn belül el akarjuk érni, hogy a mi házunkban a XXI. századnak megfelelő formában éljünk, ahhoz mindenekelőtt a szemléletmódunkat kell megváltoztatni: a mi házunk nem szegény, hanem tele van nagyszerű lehetőségekkel, amelyeket érdemes kiaknáznunk!”

Nos ehhez, most nem fűzök szóbeli magyarázatot, csak néhány képet, a ház jelenlegi állapotáról:

IMG_4448IMG_4449

IMG_4450IMG_4454

 

Comments Closed