Budapest VIII. kerületében 1310 civil szervezet van bejegyezve. Ebből 314 működik ténylegesen a kerületben, és kb. 40-50 az, amelynek kifejezetten lokálpatrióta céljai vannak.

Miközben az önkormányzat civil referensként kinevezte Fábián Mártát, néhány civil szervezet hatékonyabb együttműködést szorgalmazott.

A Kesztyűgyárban, június 1-én  megtartott első egyeztetés arra volt jó, hogy egy kicsit jobban megismerjük egymást, és a kapcsolattartás formáit megvitassuk. A rendszeres, személyes találkozás fontos, de nem elég hatékony, ezért többen az internet adta előnyöket hangsúlyozták.

A kerületenek van egy hivatalos honlapja, valamint, több civil blog és honlap közül kiemelkedő a 8ker.blog, amely évek óta következetesen képviseli a lakossági szempontokat mindazzal kapcsolatban, ami a kerületben történik.

Míg a hivatalos honlap informativ jellegű, és kétségtelen, hogy sokat javult az elmúlt időben, a civil blog interaktív jellege biztosíthatna egyfajta civil összefogást. Ehhez az kellene, hogy a blog, amúgy lelkes és szorgalmas szerkesztőjét a civil szervezetek módszeresen tájékoztassák a saját munkájukról, és közmegegyezéssel elfogadjuk, hogy ez a blog az általános, kerületi, civil webfelület. Még jobb lenne, ha a blogszerkesztőt anyagilag is tudnánk támogatni, mert egy közösségi blog szerkesztése nem kevés munka. Persze, lehetne új felületet létrehozni, de a magam részéről ennek nem látom értelmét, ha már van egy elég jól működő, ismert weblap. A tartalom a lényeg, nem az újabb keret.

Ebből egy kis vita kerekedett, különösen azért, mert azt a renitens gondolatot is megfogalmaztam, hogy az önkormányzat is finanszírozhatná a bloggert! Mivel a hivatalos honlap nem ad módot az interaktív kapcsolatra, az önkormányzat is nyerne azzal, ha lenne egy olyan webfelület, ahol bárki, aki a kerületben él, dolgozik, vagy csak véleménye van arról, ami itt történik – megírhatja. A valódi demokráciában ugyanis nem csak a hivatásos politikusok hallathatják a szavukat, és a hatalom jól teszi, odafigyel arra, amit a civilek mondanak.

Sajnos, Magyarországon még mindig az a gyakolat, hogy aki megszerezte a hatalmat, az uralja a kommunikációt is. Ez a hűbéresi szemlélet dívik, annak ellenére, hogy a civil társadalom adóforintjaiból „vigad” a hatalom. Vagyis, elvileg, nincs joga arra, hogy az adóforintokból, amiből maga is él, csak a saját tetszése szerinti szócsövet finanszírozza – nem az ő pénze, tehát ugyanolyan kötelessége lenne az ellenvélemény megjelenését is támogatni.

Méginkább igaz ez, ha feltételezzük, hogy a civilek nem mindig a hatalommal szemben foglalnak állást, hanem véleményükkel, munkájukkal a hatalom közösségi érdekű törekvéseit támogatják.

Comments Closed