társadalom

Az elmúlt száz év…

Az elmúlt száz év... Az elmúlt évtizedben, dacára a kudarcos központi döntések sokaságának, elindultak az alulról jövő kezdeményezések.

Város Tervező Társadalom

Város Tervező Társadalom Megjelent a mentális tényező, amely egyes helyeken a döntéshozók, másutt a civil szféra, megint másutt mindkettő viselkedését meghatározta.

Ön(fenntartó)kormányzat_15

Ön(fenntartó)kormányzat_15 A kultúra pénzbe kerül, és abban a koncepcióban, amelyben a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, meg kell találni a forrást a kultúrális és sport-kiadásokra.

Ön(fenntartó)kormányzat_13

Ön(fenntartó)kormányzat_13 Ahogy a bogotai példából kitűnt, a közterület minősége nem csak a lakosság komfortérzetére van jótékony hatással, hanem a közbiztonságra is.

Ön(fenntartó)kormányzat_11

Ön(fenntartó)kormányzat_11 Azzal, hogy a tudást a virtuális térben megsokszorozzuk, és elemeljük a helyi, földhözragadt szemlélettől, a vidéki települések elszigeteltségét szüntetjük meg.

Ön(fenntartó)kormányzat_9

Ön(fenntartó)kormányzat_9 A változásnak felülről is el kell indulnia. Mégpedig azzal, hogy mindenekelőtt bevallja a mélyreható változás szükségességét, és szigorú határidőket szab a végrehajtáshoz.

Ön(fenntartó)kormányzat_7

Ön(fenntartó)kormányzat_7 Miért költöznének értelmiségiek vidékre? Minőségi életkörülményekért és értelmesen végezhető munkáért.

Ön(fenntartó)kormányzat_5

Ön(fenntartó)kormányzat_5 A magyar települések a maguk sokszínűségében vonzóak legyenek a tettrekész, ám rosszul foglalkoztatott magyar értelmiségnek.

Mediterrán ház Magyarországon?

Mediterrán ház Magyarországon? Amíg a pátió ugyanazon épülete vette körbe a belső kertet Spanyolországban, addig a magyar falvak jellegzetes, oldalkertes beépítse tette lehetővé, hogy kialakuljon a zárt kert.

Dzsentrifikáció

Dzsentrifikáció Amikor a korábban lepusztult belvárosi területekre középosztálybeli, tehetősebb emberek költöznek, miközben a szegényebbek kiszorulnak onnan.

Kazisztán

Kazisztán Észosztás, belepofázás, okoskodás a közügyekkel kapcsolatban. Kazi bácsi blogja, a Kazisztán. Ezentúl a podo-pro.hu hasábjain is.

Ön(fenntartó)kormányzat_14

Ön(fenntartó)kormányzat_14 A srófadó együtt hat azzal a településfejlesztési koncepcióval, ami meghatározza a fejlesztés közmegegyezéses irányát.

Ön(fenntartó)kormányzat_12

Ön(fenntartó)kormányzat_12 A közterület állapota nem csak az önkormányzat gondosságáról árulkodik, hanem arról is, hogy milyen viszonyban van a helyi lakossággal.

Ön(fenntartó)kormányzat_10

Ön(fenntartó)kormányzat_10 A részvételi demokráciáról nem papolni kell, hanem rá kell kényszeríteni az embereket, akik eddig csak a sumákolást ismerték.

Ön(fenntartó)kormányzat_8

Ön(fenntartó)kormányzat_8 A közvetlen demokrácia eszközeire van szükség, ami félelmetesen nehéznek tűnik egy országban, ahol a diktatúrának sokkal nagyobb a hagyománya, mint annak, hogy az egyének a közösség aktív tagjai.

Ön(fenntartó)kormányzat_6

Ön(fenntartó)kormányzat_6 A gazdasági önállóság megteremtése tehát, nem csupán a települések létkérdése, hanem a pozitiv társadalmi változások kulcsa.